Regler

Fattat av PokéPlazas kongress den 11. juli 2013.
(Kongressbeslut 005, samt administrativa beslut 004)

 

Allmän respekt

§ 1. Användare ska visa allmän respekt, hövlighet och tolerans för varandra på PokéPlaza.

Trakasserier och uppmaning till oordning

§ 2. Trakasserier mot andra personer utifrån åsikter, religion, hudfärg, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning eller andra personliga drag är strängt förbjudet.

§ 3. Uppmaning till oordning, fientlighet eller brott mot PokéPlazas regler är förbjudet.

§ 4. Fall av trakasserier eller uppmaning till oordning medför minst en varning och, om det rör sig om upprepning, avstängning från PokéPlaza.

Reklam och spam

§ 5. Reklam för produkter, tjänster, webbsidor och andra former av marknadsföring är förbjuden.

§ 6. Spam är strängt förbjudet.

§ 7. Användare kan länka till deras egna personliga webbsida, blogg, social-nätverksprofil eller Pokémon-relaterat innehåll på ett sätt som inte utgör reklam, och som inte strider mot PokéPlazas regler.

§ 8. Reklam, spam och innehåll som inte är i överensstämmelse med PokéPlazas regler medför avstängning från PokéPlaza.

Kommersiell handelsaktivitet och utväxling av fysiska föremål

§ 9. Kommersiell handelsaktivitet med syfte att utbyta eller efterfråga fysiska produkter eller föremål till köp, försäljning eller utväxling är förbjuden.

§ 10. Kommersiell handelsaktivitet medför en varning och, om det är tal om upprepning, avstängning från PokéPlaza.

§ 11. Icke-kommersiell utväxling av ett mindre antal Pokémon Trading Card Game-kort är tillåten.

Etikett

§ 12. Det är inte tillåtet att:

  1. upprepa samma uttalande flera gånger;
  2. skriva hela inlägg med versaler;
  3. orsaka störning av diskussioner;
  4. göra överdrivet bruk av smileys;
  5. använda överdrivna svordomar och vulgära formuleringar;
  6. skicka irrelevanta, korta meddelanden.

§ 13. Agerande i strid med § 12 medför en varning.

Sexuellt innehåll

§ 14. Innehåll och länkar av sexuell karaktär är inte tillåtna på PokéPlaza.

§ 15. Innehåll eller länkar av sexuell karaktär medför avstängning.

Olovligt innehåll

§ 16. Innehåll och länkar som är olagliga enligt europeisk och svensk lag är inte tillåtna på PokéPlaza.

§ 17. Olovligt innehåll kommer minst resultera i en varning och, om det är tal om upprepning, avstängning från PokéPlaza.

Dubbla användarkonton

§ 18. Varje användare får bara ha ett användarkonto, upprättande av flera användarkonton är förbjudet.

§ 19. Användare med flera konton blir avstängda från PokéPlaza.

Ledningens och personalens auktoritet

§ 20. Användare ska respektera ledningens och personalens auktoritet.

§ 21. Användare som inte rättar sig efter ledningens och personalens beslut stängs av från PokéPlaza.

§ 22. Ett beslut, ansett som orättvist eller fel, fattad av avdelningspersonal kan dras inför avdelningsadministratören, och ev. därefter inför centralstyrelsens administratör.

Varningar

§ 23. Användare med fem eller flera varningar stängs av från PokéPlaza.

Avstängning

§ 24. Varaktigheten av en avstängning från PokéPlaza fastställs individuellt från fall till fall.

Verkställighetspraxis

§ 25. Praxis för verkställighet av detta beslut fastställes av centralstyrelsens administratör.